Otomasyon: Bir sistemi veya işlemi otomatik yapan şey nedir. Örneğin, robotik süreç otomasyonu (RPA), normalde insanların gerçekleştirdiği yüksek hacimli, tekrarlanabilir görevleri gerçekleştirmek için programlanabilir. RPA, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için BT otomasyonundan farklıdır.

Makine öğrenimi (Machine Learning): Bir bilgisayarın programlama olmadan hareket etmesini sağlayan bilim. Derin öğrenme, çok basit bir şekilde öngörücü analitiklerin otomasyonu olarak düşünülebilecek bir makine öğrenmesi alt kümesidir. Üç tür makine öğrenme algoritması vardır:

· Denetimli öğrenme (Supervised learning): Veri kümeleri, etiketlerin tespit edilip yeni veri kümelerinin etiketlenmesi için kullanılabileceği şekilde etiketlenir.

· Denetimsiz öğrenme (Unsupervised learning): Veri kümeleri etiketlenmez ve benzerlik veya farklılıklara göre sıralanır

· Takviye öğrenme (Reinforcement learning): Veri kümeleri etiketlenmez, ancak bir eylem veya birkaç eylem gerçekleştirdikten sonra AI sistemine geri bildirim verir

Yapay görme (Machine Vision): Bilgisayarların görmesine izin verme bilimi. Bu teknoloji, bir kamera, analog-dijital dönüşüm ve dijital sinyal işleme kullanarak görsel bilgileri yakalar ve analiz eder. Genellikle insan gözüyle karşılaştırılır, ancak makine görüşü biyoloji ile sınırlı değildir ve örneğin duvarlardan görmek için programlanabilir. İmza tanımlamasından tıbbi görüntü analizine kadar çeşitli uygulamalarda kullanılır. Makine tabanlı görüntü işlemeye odaklanan bilgisayar görüşü, genellikle makine görüşü ile birleştirilir.

Doğal dil işleme (Natural Language Processing): Bir bilgisayar programı ile insan dilinin değil bilgisayar dilinin işlenmesi. NLP’nin en eski ve en iyi bilinen örneklerinden biri, konu satırına ve bir e-postanın metnine bakan ve önemsiz olup olmadığına karar veren spam algılamadır. NLP’ye mevcut yaklaşımlar makine öğrenmesine dayanmaktadır. NLP görevleri arasında metin çevirisi, duyarlılık analizi ve konuşma tanıma bulunur.

Robotik: Robotların tasarım ve imalatına odaklanan bir mühendislik alanı. Robotlar genellikle insanların tutarlı bir şekilde yapması veya gerçekleştirmesi zor olan görevleri yapmak için kullanılır. Araba üretimi için montaj hatlarında veya uzayda büyük nesneleri taşımak için NASA tarafından kullanılırlar. Araştırmacılar ayrıca sosyal ortamlarda etkileşime girebilecek robotlar oluşturmak için makine öğrenmesini kullanıyor.

Otonom Araçlar: Belirli bir şeritte kalırken ve yayalar gibi beklenmedik engellerden kaçınarak, bir aracı pilotlukta otomatik bir beceri geliştirmek için bilgisayarlı görü, görüntü tanıma ve derin öğrenmenin bir kombinasyonunu kullanırlar.