1. Sosyal açıdan faydalı olmalı

Yeni teknolojilerin giderek büyüyen etkisi toplumun her kesimine bütünsel olarak dokunmaktadır. Yapay zekadaki ilerlemeler, sağlık, güvenlik, enerji, ulaşım, üretim ve eğlence gibi çok çeşitli alanlarda dönüştürücü etkilere sahip olacaktır. Yapay zeka teknolojilerinin potansiyel gelişimini ve kullanımını düşündüğümüzde, geniş bir yelpazedeki sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alacağız ve olası genel faydaların öngörülebilir risk ve dezavantajları büyük ölçüde aştığına inandığımız yerden devam edeceğiz. Yapay zeka, belli bir kavramın/içeriğin anlamını keşfetmemizde belli bir ölçüde arttıracaktır. Yapay zekayı kullanarak yüksek kalitede ve doğrulukta enformasyona erişmeye çabalayacağız. Bu çabamızı faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kültürel, sosyal ve hukuki normlara saygı göstererek gerçekleştireceğiz. Teknolojilerimizi ticari olmayan bir ilke kullanıma sunarken olası en hassas şekilde düşünüp değerlendireceğiz.

2. Önyargılar yaratmaktan veya mevcut olanları güçlendirmekten kaçınmalı

Yapay zeka algoritmaları ve kümeleri, çeşitli önyargıları yansıtabileceği gibi bunları pekiştirebilir ya da azaltabilir. Özellikle söz konusu toplumlar ve kültürler olduğunda, önyargılar çok fazla çeşitlilik/farklılık göstermektedir. Bu önyargıların “yargılardan” ayırt edilebilmesinin her zaman kolay olmadığının farkındayız. Irk, etnik köken, cinsiyet, milliyet, gelir, cinsel yönelim, yetenek ve siyasi veya dini inanç gibi hassas konularda insanlar üzerinde haksız etkiler oluşturmaktan kaçınacağız.

3. Güvenlik için oluşturulmalı, güvenlik için test edilmeli

Kasıtsız da olsa zarar riski oluşturabilecek sonuçlardan sakınmak amacıyla güçlü güvenlik ve emniyet uygulamaları geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz. Yapay zeka sistemlerimizi tedbiri elden bırakmayacak şekilde tasarlayacağız ve bunları en iyi yapay zeka güvenlik araştırması uygulamalarına uygun şekilde geliştireceğiz. Uygun tüm durumlar için yapay zeka teknolojilerini kısıtlı bir ortamda test edecek ve teknolojilerin çalıştırılmasından sonraki tüm işlemlerini/eylemlerini izleyeceğiz.

4. İnsanlara hesap verebilecek açıklıkta olmalı

Geri bildirim, ilgili/gerekli açıklamalar ve itiraz için uygun fırsatlar sunan yapay zeka sistemleri tasarlayacağız. Yapay zeka teknolojilerimiz, uygun insan yönetimine ve kontrolüne tabi olacaktır.

5. Mahremiyet tasarım ilkelerini kapsamalı

Yapay zeka teknolojilerimizin geliştirilmesi ve kullanımı mahremiyet ilkelerimizi kapsayacak şekilde olacaktır. Bildirim ve onay imkanı sunacak, mahremiyet güvenceleri olan yapıları destekleyecek ve verilerin kullanımı üzerinde uygun şeffaflık ve kontrolü sağlayacağız.

6. Yüksek standartlarda bilimsel mükemmellik sağlamalı

Teknolojik inovasyon kökenini bilimsel metotlardan almaktadır. Bunun yanı sıra sorgulamaya açık, entellektüel titizliğe sahip, bütünlük içeren ve işbirliğine bağlıdır. Yapay zeka araçları; biyoloji, kimya, tıp ve çevre bilimleri gibi kritik uzmanlık alanlarında, bilimsel araştırma ve bilginin yeni sahalarını ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Yapay zeka gelişimini devam ettirmek amacıyla çalışırken bilimsel mükemmelliğin yüksek standartlarını arzulamaktayız. Bu alanda hassas düşünebilen, bilimsel titizliğe ve multidisipliner yaklaşıma sahip paydaşlarla çalışacağız. Çok daha fazla insanın faydalı yapay zeka uygulamaları geliştirmesini sağlamak amacıyla eğitim materyalleri, iyi uygulama örnekleri ve araştırmalar yayınlayarak sorumlu bir anlayışla yapay zeka bilgisini paylaşacağız.

7. Bu prensiplerle uyumlu kullanımlar için ulaşılabilir şekilde hazırlanmalı

Birçok teknolojinin birden fazla kullanım alanı vardır. Potansiyel olarak zararlı ve kötü niyetli uygulamaları sınırlandırmak için çalışacağız. Yapay zeka teknolojilerini geliştirip uygularken, aşağıdaki maddelerin ışığında olası kullanımları değerlendireceğiz:

Temel amaç ve kullanım: Yapay zeka teknolojisi ve uygulamasının temel amacı ve olası kullanımı, sunduğu çözümün zararlı bir amaç doğrultusunda kullanılmaya ne kadar yakın olduğu veya zararlı kullanıma dönüştürülebilmesi.

Doğası ve Benzersizliği: Geliştirdiğimiz teknoloji benzersiz ya da daha genel bir kullanıma özgü olabilir.

Ölçek: yapay zeka teknolojisinin kullanımının belirgin bir etkisi olması.

Google’ın dahil olma biçimi: Kullanıcılar için genel amaçlı, bütünleştirici araçlar sağlanması ve/veya kullanıcıya özgü çözümler geliştirilmesi

Gerçekleştirmeyeceğimiz Yapay Zeka Uygulamaları

Bahsi geçen amaçlara ek olarak, yapay zekayı aşağıdaki alanlarda tasarlamayacağız ve uygulamayacağız:

  1. Genel olarak zararlı veya zararlı olabilecek teknolojiler. Ciddi ölçüde zarar verme riski olan durumlarda, yalnızca faydaların risklerden önemli ölçüde ağır bastığına inanıyorsak uygun güvenlik önlemlerini alarak ilerleyeceğiz.
  2. Silahlar veya ana amacı, uygulanma sebebi insanları yaralamak olan teknolojiler.
  3. Uluslararası alanda kabul edilen normları ihlal eden gözetim/denetleme amacıyla enformasyon toplayan veya kullanan teknolojiler.
  4. Amacı, yaygın kabul görmüş uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerini çiğnemek olan teknolojiler.

Açıkça ifade etmek isteriz ki, silahlarda kullanılmak üzere yapay zeka geliştirmiyor olsak da, hükümetlerle ve orduyla çalışmalarımıza başka birçok alanda devam edeceğiz. Bu çalışmalara siber güvenlik, eğitim, askeri işe alım, gazilere sağlık hizmeti, arama ve kurtarma gibi alanlar da dahildir. Ve bu kuruluşların kritik çalışmalarını artırma ve hizmet veren üyelerinin ve sivillerin güvende olmalarını sağlama amacıyla aktif olarak daha fazla yol arayacağız.

Kaynak: https://medium.com/deep-learning-turkiye/google-yapay-zeka-ai-i%CC%87lkeleri-aa87062260f7