Türkiye Bor Çıkartıyor mu?

teknoloji haberleri

Türkiye, dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan bir ülkedir. Bu nedenle, Türkiye, dünyanın en büyük bor üreticisi ve ihracatçısıdır.

Türkiye'de bor, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bursa illerinde çıkarılmaktadır. Bu illerde bulunan bor yatakları, tinkal, kolemanit ve boraks gibi bor minerallerini içermektedir.

Türkiye'de bor madeni üretimi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Eti Maden, bor madeni üretiminin yanı sıra, bor ürünlerinin pazarlamasını da yapmaktadır.

Türkiye'de çıkarılan bor, başta seramik, cam, deterjan, gübre ve ilaç olmak üzere birçok sektörde kullanılmaktadır.

Türkiye'nin Bor Madeni İhracatı

Türkiye, 2022 yılında 1,2 milyar dolarlık bor madeni ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu ihracat, Türkiye'nin toplam ihracatının %2,5'ini oluşturmaktadır.

Türkiye'nin bor madeni ihracatının en büyük pazarları Çin, ABD ve Hindistan'dır.

Türkiye'nin Bor Madeni Stratejisi

Türkiye, bor madenini stratejik bir maden olarak görmektedir. Bu nedenle, Türkiye, bor madeni üretimini ve ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye, bor madenini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, bor madeninin uzay, savunma ve enerji sektörlerinde kullanılması için projeler geliştirilmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye, bor madeni açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye, bor madeni üretimi ve ihracatını artırarak, bu doğal kaynağını ekonomik kalkınması için bir fırsata dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Yorum yazın

E-Posta Adresiniz Paylaşılmayacaktır işaretli alanlar zorunludur *