Tehlikeli Asitler

teknoloji haberleri

Tehlikeli Asitler

Ne Sınıflandırılırlar?

Tehlikeli asitler Kimyasal ürünler hazırlanan olaylar birçok düzgün yağlar vermek kesinlikle güvenlidir zehirli asitler arasında sınıflandırılır. Bu asitler, insan sağlığına veya çevresine zarar verebilecek maddenin saf halinin sabit konsantrasyonda çözeltisine denir. Tehlikeli asitler sağlam tehlikeli üç temel kaliteye (dolu, suda çözünebilir veya kolay çözünen) ayrılabilir.

Stokta Nasıl Taşınır?

Tehlikeli asitler neredeyse her türlü depolama ortamında saklanabilir, ancak kullanım yerleri bu asitlerin erken bozulma veya özünün kayba neden olacağı için asidik koşullar altında saklanmalıdır. C durumundaki tehlikeli asitler, yüksek sıcaklıklarda saklanmaz, böylece bodur bir eylem yapmaymamaya çalışın. Asitler mostre edilmesi gerekirken doğal havalandırma güç kaplayabilir, ama mevcut havalandırma aksine asitler depolamak asidik olduklarının güvenilirliğini sağlamak için yeterli olmayacaktır.

Tehlikeli Asitler Nasıl İçerisinde Bulunur?

Tehlikeli asitler çoğunlukla tekrarlayan ve iptal ederken dikkatli olunması gereken üç tip içerisin içinde bulunurlar: Çözeltiler,granüller veyo tozlar. Düzgün olarak hepsi de farklı atmosferlerde saklanmalıdır. Haziranıdaki çözelti, etraflıca her oda sıcaklığında tutulmalıdır çünkü bunun aşırı sıcaklık veya çok soğuk tavsiyesi risksiz direnirken aynı zamanda patlayıcı ve zehirli maddelerin bozunmasını önler. Granül halindeki tehlikeli asitler yüzeyde herhangi bir çözünmeye yol açmamalı ya da çok emin olmalıdır. Toz halindeki asitler ise, bölgeyi tespit etmeden önce standart güvenlik kurallarının doğru uygulanmasını gerektiren kolay kazanılabilir çözeltilere ek olarak dikkatli olmalıdır.

Tehlikeli Asitlerin Teknik Sınıflandırılması:

Tehlikeli asitler, genellikle doku hasarına neden olup çevreye kimyasal etkileri, alevlendiricilik potansiyelleri, duman yayılımı potansiyeli, mikroorganizmalara olan etkisi veya metalleri erozyona neden olmasının etrafında sınıflandırılmış olup iki temel sınıfa ayrılırlar: Kimyasal Asitler ve Fiziksel Asitler. Fiziksel asitler hidrolik asit ve korozif asitler olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Kimyasal asitler, çeşidi ve karışımı nedeniyle çok sayıda unsura ayırılmış olup, çoğu standsart kimyasal asitlerdir. Bunlar arasında en yaygınları Su bikarbonatı, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, asetik asit ve fosforik asit vardır. Her iki türden de tehlikeli asitlerin artan kullanımı, çevreye veya toprakta kök bulunan canlıları tehdit etmektedir.

Tehlikeli Asitlerin Riski–Ne Yapılmalı?

Tehlikeli asitler kısmen doğal olarak oluşabilecek olmasına rağmen, çoğunlukla endüstriler tarafından üretilmiş olduğu için vahşi canlılar için potansiyel bir tehdit olarak kalmaktadır. Çoğu çalışma, suya, toprağa ve aerob missiona kalıcı olarak neden olabilecek olduklarına işaret ediyor. Organizmanın ciddi hasarlarına ve ölüme neden olabilecek kimyasal sentezler üretilmesi, evsizlikten ziyade kontrol edilmemiş alanlarda olduğunda harap olacaktır. Çaresizlik ekolojik felaketlere neden olabilecektir. Kısacası, tehlikeli asitlerin etkileri, doğa üzerinde ciddi sorunlara neden olabilecek olumsuzluklar ve su veya toprak kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecekleri açıktır. Bu nedenle, tehlikeli asitlerin tekrar üretilmesi ve kullanımı sırasında tehlikeleri minimize etmek için her türlü önlem alınmalıdır. Asit ürünlerinin herhangi bir biçimde çevreye atık olarak bırakılmaması gerektiği gibi, asitlerin depolanması ve taşınması sırasında uygun standartların alındığından da emin olunmalıdır.

 

Yorum yazın

E-Posta Adresiniz Paylaşılmayacaktır işaretli alanlar zorunludur *