Amerika'nın Tarihi?

teknoloji haberleri

Amerika'nın Kökenleri

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın oluşumu ve tarihi içerisindeki tüm gelişmeler ile bağlantılı olarak geçmişteki bazı olayların sonucunda ortaya çıkmış bir kültür ve medeniyettir. Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya’ya ait olan 13 eyalet olmasından dolayı kurulmuştur. Bu 13 eyalet, 1776 yılında Amerikan İstiklal Savaşı başlayana kadar Büyük Britanya’yı barındırmışlardı. Bu 13 eyaletin kurucuları arasında hem zengin ailelerin evladları hem de aşağı tabaka insanlarından birçok kişi bulunmaktaydı. Bu koşullar altında, bu 13 eyalete yeni değerlerin sağlanmasına, bu arada da demokratik değerlere dönüş ve hakların verilmesi için bir adım daha atılmış oldu.

Amerikan İstiklal Savaşı

1775-1783 yılları arasında gerçekleşmiş ve Büyük Britanya ile Amerikan eyaletleri arasında gelişen bir savaş olarak anılan Amerikan İstiklal Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsız devlet kurulumunun ana etkenidir. İstiklal Savaşı, 31 Mayıs 1775'te Kuzey Carolina'daki meşhur Lexington ve Concord muharebeleriyle başladı. Sonuç olarak, Britanya Ordusu, Amerikalıların Büyük Britanya'ya bağlılıklarının reddedilmesine neden oldu. 19 Mart 1776'da, 13 eyalet, bağımsız devletler olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni kurdu. Gerçekten Amerikan İstiklal Savaşının sonuçları, 20 Kasım 1782'de Büyük Britanya tarafından tanınmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu

Amerika Birleşik Devletleri, 4 Eylül 1787'de başlayan Philadelphia Kuşatması ile resmen kurulmuştur. Bu kuşatmanın amacı, Amerikan eyaletlerinin bağımsızlıklarını sağlamak ve federal bilgi vermekti. Bu kuşatma altında, Preamble de denilen Meclisten oluşan Anayasa taslağı ve Virginia Kanunu olarak bilinen İlk 10 Mühür gibi ek maddeler kabul edildi. Anayasa, cesaretli ve kararlı hareket eden ABD Kongresi tarafından 9 Kasım 1789'da imzalandı. 21 Eylül 1789 Ayney Dancc alle nce Meclis tarafından imzalanarak hukuki etkiye sahip oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Demokrasi

Medeni kanunlarının uygulanması ve yürürlükte olması ile ABD, bir demokratik devlettir. ABD anayasasının izleyicisi olan kamu yetkilileri, her siyasi oranda halkın tercihini yansıtır. Buna ek olarak, keşif, göç ve serbest ticaret uzun süreli tarihi kazançları içerisinde barındırmaktadır. Bu sayede ABD, teknolojik yeniliklerin öncüsü ve tek modern toplum olmuştur. Tarım ürünlerinin çiftçiye satışından hizmet ticaretine ve sanayiden finansına kadar çok farklı alanlarda gelişmiştir.

19. Yüzyılda Avrupa İmmigrasyonu ve Kuzeydeki Siyahların Durumu

19. yüzyıl, Avrupalı göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesi ile anıldı. Buradaki bağımsızlık hareketine ve ABD'nin çıkarlarına yardımcı olan bu göçmenler, çok sayıda bilimsel, teknolojik ve sosyal ilerlemeyi Avrupa'dan birlikte getirdiler. Buna ek olarak, cehalet, hastalık ve sosyal gerilimler ile kaynaklanan Kuzeydeki siyah nüfusun durumu misilleme olarak araştırılmış ve sosyal yardım mekanizmalarının devreye sokulması ile uzun vadeli çözümler aranan başlıca konular olmuştur.

Amerika'nın Tarihi?

Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihi, yerinden edilmeler, Amerikan İstiklal Savaşı, Anayasa normalinin kabul edilmesi ve demokratik ilerlemeler sürekli sırasında yaşanan değişimleri ve ilerlemeleri ile anılmaktadır. ABD'nin geçirdiği tarihi başarıları, bugünkü coğrafi, sosyal ve kültürel durumunu ortaya çıkarmıştır. ABD tarihinin 18. ve 19. yüzyılda Avrupa toplumsal eğilimlerinin tesis etmesi ile yönetim tarafından uygulanan politikalar ile etkileşime girdi. Dünya Savaşları ise, ABD'nin dünya çapında lider olmasını sağlayan başlıca etkenler arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin son 50 yılın gelişimi ise, sanayisi, endüstrisi, demokrasisi ve ekonomisi ile ABD’nin dünya ekonomisi içinde gücünü ortaya koymuştur. Ancak, ABD’deki çoğu konuda halen soru işaretleri yaşanmaktadır.

 

Yorum yazın

E-Posta Adresiniz Paylaşılmayacaktır işaretli alanlar zorunludur *